Школске секције

ШКОЛСКЕ СЕКЦИЈЕ

Кроз школске секције и организације наши ученици имају прилику да, у складу са својим интересовањима, покажу креативност, знања и вјештине, упознају ученике из других одјељења, те да заједничким ангажовањем постижу запажене успјехе на такмичењима. У овој школској години заступљена је 21 школска секција и једна организација.
Секције су подијељене на умјетничке, стваралачке, научне и спортске и имају за циљ да на организован и забаван начин допуне наставне садржаје.

УМЈЕТНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ:

ДЕБАТНИ КЛУБ

Окупља ученике који желе да на основу истинитих чињеница и доказа истражују, тумаче, образлажу, дискутују и просуђују актуелне друштвене теме. Секција има за циљ да код ученика развије интерес за дебату и дебатовање, да унаприједи вјештине комуникације међу ученицима, развије спремност за уважавање других мишљења и да им помогне да обогате језичку културу.
Ученици се кроз ову секцију оспособљавају за претраживање и прикупљање информација, логичко закључивање, а код њих се развија и интересовање за дешавања у локалној заједници. Поред тога ученици обогаћују рјечник, развијају вјештине конструктивног изражавања, вјештине вербалне и невербалне комуникације, те постају отворени за нове идеје.
За ову секцију задужене су  професорице Ранка Јованчић, Сања Тимотија и Гордана Вишњевац, а чланови секције се окупљају сриједом од 15.40 часова.

УМЈЕТНИЧКА СЕКЦИЈА

Умјетничка секција окупља ученике који имају изражен смисао за умјетност и све видове креативног умјетничког изражавања. Ова секција има за циљ да код ученика развије цртачке, сликарске, графичке и кипарске технике, а крајем школске године традиционално се организују изложбе ученичких радова.

Умјетничку секцију, која се одржава четвртком од 13.10 часова, води професор Дамир Шабић.

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА

Поред медитацијске игре-бити неко други, кроз ангажман у овој секцији ученицима је омогућено да се упознају са историјом свјетске драме и позоришта, да проучавају драмске текстове, вјежбају културу говора, те да наступају на школским приредбама. Ангажманом у овој секцији ученици развијају самопоуздање, самопоштовање и оспособљавају се за индивидуални и тимски рад. За чланове ове секције, коју води професорица Драгана Мандрапа, планирана је и посјета позоришту.
Термин за окупљање и рад Драмске секције је сриједа од 13.00 часова.

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

Литерарна секција, коју води професорица Јадранка Регоје, омоућава ученицима да његују и надограђују љубав према књижевности и литератури, усвајају знања о правилном акцентовању ријечи и реченица, гласовном прилагођавању говорних ситуација, паузама, гестовима и мимици, те да се оспособљавају за јавне наступе и интеракцију са публиком. Кроз ову секцију ученици се упознају са дјелима великих књижевника и његују креативност и културу изражавања. Термин за окупљање и рад секције је петком у 11.30 часова.

ФОЛКЛОР

Његујући народне пјесме и игре са овог поднебља, чувамо традицију у нашој школи. Кроз аутентичне игре из Пирота, Влашке игре, игре из јужне Србије, Тројанац. Коленике, Качерке, Маказице, Ужичко коло, Чачак, игре са Старе планине, чланови секције нас упознају са нашом фолклорном баштином.
У играма се осим корака изводе и мимичко – драмске радње у којима играчи изражавају своја осјећања, приказују се и аутентичне ношње и народни обичаји који се, кроз овај вид умјетничког изражавања, чувају од заборава.
За кореографије и рад ове секције задужена је професорица Свјетлана Крајишник, а секција активно ради пред традиционалне школске приредбе и наступе.

СТВАРАЛАЧКЕ СЕКЦИЈЕ:

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА

Од 2000. године у нашој школи излази часопис „Изазов“, чији се чланови труде да забиљеже све значајне активности које се дешавају у школи и ван ње. Ова секција код ученика развија вјештине писања интервјуа, вијести и репортажа, подстиче их на истраживачки рад, те претраживање и коришћење расположивих извора информација. Кроз ангажман у овој секцији код ученика се развијају вјештине стилског обликовања текста, оспособљавају се за индивидуални рад и рад у групи, те развијају критичко мишљење и смисао за лијепо. Новинарску секцију у нашој школи воде професорице Наталија Бадњар, Ведрана Мијовић Пантелић и Милева Мировић Танић.
Редакција часописа „Изазов“ састаје се сваког уторка од 14.00 часова.

 

 

 

ЧАСОПИС НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ „CHALLENGE”

За ученике који желе да се креативно изражавају на енглеском језику, омогућено је да то учине као дио редакције школског часописа на енглеском језику. Садржаји предвиђени програмом ове секције подстичу и развијају код ученика вјештину писања новинарских чланака на енглеском језику, истраживачки рад, критичко мишљење и претраживање доступних извора информација. Новинарску секцију на енглеском језику воде професорице Ана Савић и Милица Поповац, а чланови радакције састају се четвртком од 13.10 часова.

 

СЕКЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ „THE LEGENDS“

С обзиром на значај и улогу коју енглески језик има у савременом животу, од ове школске године у нашој школи постоји и секција која има за циљ да код ученика прошири знања из овог језика, да их проведе кроз свијет поезије, прозе и драме, те да им помогне у усавршавању читања, говора, писања и слушања текстова на страном језику. Кроз ову секцију сваког петка од 12:20 часова, ученике ће водити професорица Сања Кадијевић Новотни.

 

 

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Ова секција, коју води професорица Јадранка Андрић Икановић, има за циљ да код ученика развија смисао за тимски рад, вјештине креативног изражавања, стварање позитивног става према раду и стваралаштву, стварање радних навика те стицање увида у властите способности. У току школске године чланови ове секције традиционално учествују на изложби „Чаролија нити“, а организују и властите изложбе радова, које су углавном хуманитарног карактера. Секција се окупља четвртком од 18:20 часова.

 

ТУРИСТИЧКИ ПОТРОШАЧ

Кроз занимљиве и креативне садржаје професорица Миланка Михајловић у овој секцији окупља ученике који бавећи се туристичким, културним и историјским темама настоје да на најбољи могући начин представе нашу културну баштину и туристичке ресурсе. Користећи модерне технологије, чланови ове секције труде се да укажу на значај богатстава која смо наслиједили и обавезу да их на набољи начин прикажемо другима.
Ова секција ради у два термина и то четвртком и петком од 14:00 часова.

 

 

 

НАУЧНЕ СЕКЦИЈЕ:

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 1 и 2

У нашој школи активно раде двије информатичке секције које имају за циљ да код ученика развију интересовање за рачунаре, информатику, руковање рачунарском опремом, рад у MS OFFICE програмском пакету, повезивање теоријских и практичних знања. Ангажманом у овој секцији код ученика се развија техничка култура, информатичка писменост и свестраност, те се обогаћује информатички рјечник.
Информатичку секцију 1 , која се окупља петком од 12:20 часова, води професор Предраг Пантелић, а Информатичку секцију 2 професор Жељко Поповац. Информатичка секција 2 окупља се понедјељком од 13:10 часова.

 

 

ВЕБ СЕКЦИЈА

Ученици који показују интересовање за компјутере, дигиталне апликације и веб дизајн могу своја знања унаприједити кроз Веб секцију.
Ова секција, коју воде професори Марија Иконић и Ђорђе Љубоје, има за циљ да код ученика развија вјештине из области Веб дизајна, способност индивидуалног и тимског рада, те да ученике подстиче на размјењивање креативних идеја.

 

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

Еколошка секција основана је како би ученике додатно едуковала о значају очувања животне средине и како би код ученичке популације развила љубав према природи, али је ту и да укаже на актуелне проблеме загађења ваздуха, воде, изумирања биљних и животињских врста, неадекватног одлагања отпада као и да укаже на посљедице глобалног загријавања. Идеја ове секције да се ученици подстакну да размишљају на еколошки начин и да своје идеје представе другим ученицима.
Еколошку секцију води професорица Едина Омербашић Мачкић, а активно раде уторком од 12:20 часова.

 

 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ:

Кроз различите спортске секције и садржаје ученицима је омогућено да његују спортски и такмичарски дух, побољшају своје психофизичке способности , учествују на спортским такмичењима и развију осјећај за фер плеј. С тим у вези у нашој школи дјелују сљедеће секције:

ФУДБАЛ – Александра Витковић

РУКОМЕТ – Александра Витковић

АТЛЕТИКА – Тања Лукић

КОШАРКА – Тања Лукић

ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА

Организација Црвеног крста у нашој школи реализује сталне активности кроз које се код ученичке популације шири свијест о значају превенције и борбе против туберкулозе и сиде. Ученици се упознају са опасностима које пријете од мина, подстичу на добровољно даривање крви, размјену књига и уџбеника као и учешће у хуманитарним акцијама. У оквиру рада ове организације планирана је и посјета Општинској организацији Црвеног крста, обиљежавање Међународног дана прве помоћи, Недјеље дјетета, Међународног дана старих лица те обиљежавање Недјеље Црвеног крста.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]