Актив математике и физике

Дијана Марковић

Рођена је 2. јануара 1965. године у Сарајеву. Завршила је Одсјек за математику на Филозофском факултету Универзитета у  Источном Сарајеву и стекла звање професор математике и рачунарства.  Од 2008. године запослена на мјесту професора математике и рачунарства у Средњој школи „28. јуни“ Источно Сарајево.

Никола Бјелица

Рођен је 1983. у Сарајеву. Основно и средњошколско обрзовање завршио је у Источном Сарајеву. Звање професор математике и информатике стекао је на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Од 2016. године запослен је у Средњој школи „28. јуни“.

 

 
 

Милица Поповић Новаковић

Рођена је у Сарајеву 1975. године. Основну и нижу музичку школу завршила је у Сарајеву 1988. године, Другу гимназију и средњу музичку школу завршила је 1992. у Сарајеву. Дипломирала је на Природно-математичком факултету Универзитета Црне Горе у Подгорици. Након завршених студија радила је у Основној школи „Радојица Перовић“ у Подгорици, Гимназији на Цетињу, а од 2005. године запослена је у Средњој школи „28. јуни“. Удата, мајка је једног дјетета.

Дијана Косорић

Рођена је 1971. године у Сарајеву. Након стицања звања професор математике и физике радно искуство стекла у основним и средњим школама на подручју Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. У Средњој школи „28. јуни“ је запослена од 2018. године.

Драгана Вељовић

Рођена је 19. 3. 1995. године у Касиндолу. Основну школу је завршила у Трнову, а гимназију у Источној Илиџи. Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2018. године и стекла звање професор математике и физике. Запослена је у Средњој школи „28. јуни“ и Основној школи ,,Свети Сава” у Источном Новом Сарајеву.