Стручни сарадници

Данијела Мандић

библиотекар

 

Рођена је у Мостару 1980. године. Основну школу и Гимназију „Јован Дучић“ завршила је у Требињу. На Одсјеку за општу књижевност и библиотекарство Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву дипломирала је 2006. године. Радила је у ЈУ Заводу за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Сарајево, а искуство рада у медијима стекла је на РТВ Отворена српска мрежа. Стручно звање библиотекара стекла је 2010. године. Од 2014. године стално је запослена у библиотеци ЈУ Средње школе „28. јуни“. Учествовала је у међународним пројектима „Building bridges for Balkans“ и „Mix the cultures across the Balkans“ као и на бројним домаћим стручним семинарима из области савременог и школског библиотекарства, те међународном семинару у организацији Гетеовог института у Загребу. Објавила је три стручна рада. Члан је Пројектног тима ЈУ Средње школе „28. јуни“ у оквиру којег је учествовала  у писању и имплементацији низа пројеката који се тичу опремања и унапређења рада ове образовне установе.

Друштво библиотекара Републике Српске 2019. године додијелило јој је награду „Ђорђе Пејановић“  за најбољег школског библиотекара Републике Српске. Тренутно похађа мастер студије на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Рената Тешић

психолог

Рођена је у Добоју 1979. године. Основну и Средњу медицинску школу завршила је у Добоју. Дипломирала је на Одсјеку за психологију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву. Од 2010. године стално је запослена у ЈУ Средњој школи „28. јуни“ на пословима школског психолога. Учествовала је у међународним пројектима „Building bridges for Balkans“ и „Mix the cultures across the Balkans“ као и на бројним домаћим стручним семинарима из области психологије, невладиног сектора те  Интернационалном конгресу дјечије и адолесцентне психотерапије у организацији УНИЦЕФ БиХ. Члан је Пројектног тима ЈУ Средње школе „28. јуни“ у оквиру којег је учествовала  у писању и имплементацији низа пројеката који се тичу опремања и унапређења рада ове образовне установе. Члан је радне групе ПРО-Будућност. Тренутно похађа магистарске студије на Политичким наукама Одсјек за сигурносне и мировне студије Универзитета у Сарајеву.

Љиљана Пурковић

педагог

Рођена је 1971. године у Врању (Србија). У мјесту рођења је завршила основно и средње образовање. Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Приштини 1995. године на Одсјеку за педагогију и стекла звање професор педагогије. Одбранила је мастер рад на тему: „Оствареност васпитних задатака у средњој школи“ (Филозофски факултет Источно Сарајево 2018. године) и стекла је звање мастер педагогије.

Има двадесет (20) година радног стажа на позицијама стручног сарадника-педагога школе.

Током рада се континуирано стручно усавршавала, пратила и усвајала савремена достигнућа у струци, стицала и иновирала знања у области педагогије, психологије, методике и дидактике, психотерапије све  у циљу унапређивања васпитно-образовног рада.    

Додатно образовање:

2014. године – Тренер Образовања одраслих, (андрагошке компетенције)

2016. године – Трансакциони практичар

2018. године – Мастер педагогије

2020. године – Кризне интервенције у раду са децом и њиховим родитељима

Остале активности: Члан је Друштва педагога Републике Српске и Подружнице педагога сарајевско-романијске регије, члан је радне групе Града Источно Сарајево за пројекат „Правда за свако дијете“ (УНИЦЕФ, ЦПРЦ БиХ, Шведска и Швајцарска амбасада Министарство просвјете и спорта РС и РПЗ РС), члан је општинског тима за социјалну заштиту (Источно Ново Сарајево), координатор је Школског развојног тима укључујући активно бављење развојним планирањем школе.