Корак испред других!

Бирајте паметно, бирајте нас!

Цртице из библиотеке

Јер тамо где се не чита,

свака библиотека је рушевина

Владимир Пиштало

Књига тражи читаоца!

„КИРКА“, ЈЕР „ЧАК И НАЈБОЉЕ ГВОЖЂЕ ПОСТАЈЕ КРТО АКО ГА ПРЕВИШЕ УДАРАШ“

 

Сваког часка умре понеки смртник, у бродолому или од мача, због дивљих звери и дивљих људи, од болести, заборављености, старости… Таква им је судбина.“

Мадлин Милер


Мјесто гдје све идеје постају стварност.

Зашто изабрати нас?

ЈУ Средња школа “28. јуни“ настоји да пружи што квалитетније и савременије знање ученицима, како теоријско тако и практично те да, уз употребу информационих и технолошких достигнућа, пробуди и створи код ученика жељу за стицањем новог, додатног знања. Циљ нам је да знање и информација у сваком моменту буду доступни ученику, да их подстакнемо на самосталан рад, истраживање, цјеложивотно образовање и развијање критичког мишљења. У жељи и настојању да будемо школа 21. вијека тежимо да наставном кадру створимо услове да се стручно усавршава пратећи савремене трендове у образовању, јер на тај начин ћемо и нашим ученицима пружити знање које прати стандарде других развијених земаља.