Шта је све потребно за упис?

Документација

Свједочанства

За упис у I разред потребно је приложити оригинал свједочанства VI, VII, VIII и IX разреда основне школе, оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи, диплому „Вук Стефановић Караџић“ (није обавезно), диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку (није обавезно), диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења (није обавезно). За упис у II, III и IV разред потребно је приложити свједочанство претходног разреда.

Родни лист

Оригинал родни лист или овјерена копија овог документа, не старија од 6 мјесеци.

Пријавни образац

Пријавни образац добијате у школи приликом уписа, а можете га преузети на сљедећим линковима: