Актив српског језика

Ведрана Мијовић Пантелић

Ведрана Мијовић Пантелић је рођена 1975. у Сарајеву. Завршила је Одсјек за српски језик и српску књижевност на Филозофском факултету Универзитета у Српском Сарајеву 2000. године. Звање магистар лингвистичких наука стекла је на Одсjеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 2014. године. По аутоматизму, као магистру, на основу Правилника о стручном усавршавању, оцјењивању и напредовању васпитача, наставника, стручних сарадника и директора Републике Српске и Извјештаја Републичког педагошког завода стекла је услове за стручно напредовање у звање савјетник.

Непосредно пo заснивању радног односа у Средњој школи „28. јуни“ у шк. 1999/2000. години покренула је и радила на издавању школског часописа „Изазов“ који je два пута на Републичком такмичењу освојио 3. мјесто за најбољи школски часопис. У току досадашњег рада била је координатор литерарне и дебатне секције.

Учeствовала је на бројним тренинзима који су за циљ имали препознавање дјеце под ризиком и комуникације са њима. Завршила је и обуку у склопу пројекта „Интеграција приступа базираног на кључним компетенцијама у редовну наставу”. Као координатор дебатне секције учествовала је у реализацији пројекта „Развој дијалога о евроатлантским интеграцијама изградњом младих људи кроз дебатни процес“.

До сада је објавила сљедеће стручне радове: 1) „Стране ријечи у уџбеницима и приручницима за српски језик“, 2) „Језичке универзалије у фреквенцијском рјечнику Љубивоја Ршумовића” и 3) „Нове ријечи настале у процесу суфиксације у поезији Љубивоја Ршумовића“, 4) есеј „Сузе и патње недужних од Госпића до Пага као поетски мотив“. Бави се и рецензентским радом.

Удата  је и мајка двоје дјеце.

 

Драгана Мандрапа

Професор је српског језика и књижевности. Рођена је 24. 3. 1965. године у Сарајеву. Студиј српског језика и књижевност апсолвирала је на Филозофском факултету у Сарајеву, а дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Српском Сарајеву. Свој професионални рад започела је ратне 1993. године у Основној школи „Петар Петровић Његош“ на Илиџи. Двије школске године радила је у Основној школи „Свети Сава“ у Тилави. Од школске 1998/1999. године ради у Средњој школи „28. јуни“ у Источном Сарајеву. Оснивач је школске драмске секције коју, као професор координатор, успјешно води преко двадесет година. Аутор је више драмских текстова по којима је на „даске које живот значе“ поставила представе које су имале запажен успјех. Као професор-ментор освојила је бројне награде на међународним и републичким литерарним конкурсима. Као један од одабраних професора из Републике Српске у организацији Републичког педагошког завода Републике Српске и Института за проучавање Холокауста „Јад Вашем“ из Израела, похађала је Међународну школу о изучавању Холокауста „Јад Вашем“ у Јерусалиму. Бави се лектуром и рецезентским радом. Мајка је једног дјетета.

Наталија Бадњар

Завршила је Филозофски факултет у Српском Сарајеву, Одсјек за српски језик и српску књижевност. У Средњој школи „28. јуни“ ради на мјесту професор српског језика.

Наташа Елез

Рођена је 1976. године у Сарајеву, гдје је завршила oсновну школу. Средњу економску школу завршила је у Српском Сарајеву, те дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Српском Сарајеву и стекла стручни назив професор српског језика и српске књижевности.

Од 2002. године ради у ЈУ ОШ „Алекса Шантић” у Војковићима, на радном мјесту наставника српског језика и књижевности (касније и библиотекара), а од 2021. године и у ЈУ ОШ „Свети Сава” (подручно
одјељење у Тилави). Школске 2023/2024. године прелази у Средњу школу „28.јуни”. 
Током рада се континуирано стручно усавршавала, пратила и усвајала савремена достигнућа у струци, стицала знања из области педагогије, психологије, методике и дидактике.

Водитељ је радионица за дјецу и родитеље. Удата је.