Актив осталих дјелатности

Дамир Шабић

Рођен је 1983. године у Сарајеву. Средњу зуботехничку школу је завршио 2002. године. Исте године је уписао Академију ликовних умјетности у Сарајеву – наставнички смјер. Дипломирао је 2008. са изложбом “Витална конструкција” на Одсјеку кипарство у класи професора Мустафе Скопљака и стекао је звање професор ликовног васпитања и образовања.  Изложбом “Антропотомија – крајолици тијела” 2015. магистрирао је са највећом оцјеном на Академији ликовних умјетности у Сарајеву и стекао је звање магистар кипарства. Редовни је члан Удружења ликовних умјетника Босне и Херцеговине. Од 2009. године ради као професор ликовне културе, естетике и историје умјетности. Излагао је на 5 самосталних и преко 50 групних изложби те учествовао на неколико ликовних колонија. Израдио је неколико јавних споменика и бисти од којих су најзначајније скулптура Николе Тесле постављена у сарајевској улици Мувекита те скулптуре Сеада Капетановића и помоћника Кемала у експозитури Музеја „Валтер брани Сарајево“.

Вера Гргић

Рођена је 20. јуна 1968. године у Сарајеву. Средњу фризерску школу (IV степен) завршила у Сарајеву 1988. године и стекла је звање фризер техничар. Пети степен и звање фризер креатор стекла је у Бањој Луци. Након тога је полагала и стручни испит, такође у Бањој Луци. У приватном сектору, као фризер, ради већ 30 година. У Средњој школи „28. јуни“ запослена је на мјесту професор практичне наставе. Удата, мајка је једне дјевојчице.

Едина Омербашић-Мачкић

Рођена је 12. 6. 1973. године. Основну и средњу школу похађала је у Брчком. Завршила је Природно-математички факултет у Сарајеву, Одсјек биологија општи смјер и стекла звање дипломирани биолог. Након тога је на Фиолозофском факултету у Сарајеву уписала и успјешно положила педагошку групу предмета и тако стекла звање професор биологије. Радила је на одређено вријеме у неколико школа у Сарајеву. Од 2013. године ради у Средњој школи „28 јуни“ на радном мјесту професор биологије, екологије и заштите животне средине и хигијене. Током рада у Средњој школи „28. јуни“ радила је и у неколико других школа на подручју Источног Сарајева. Са ученицима, професорима и другим радницима школе учествује у више еколошких пројеката на нивоу БиХ.

Аида Кајевић

Рођена је 3. 6. 1981. године у Пријепољу, гдје је завршила основну школу и гимназију. На Природно-математичком факултету у Сарајеву стекла је звање професор хемије, а двије године након тога одбранила магистарски рад на тему Ефикасност методе истраживања у настави хемије и стекла звање магистар хемије. Присуствовала великом броју семинара из области хемије о чему посједује и цертификате. Почасни је грађанин Босне и Херцеговине од 2014. године. Од 2015. године ангажована је у Средњој школи „28. јуни”. Мајка је једног дјетета.