Актив осталих дјелатности

Дамир Шабић

Рођен је 1983. године у Сарајеву. Средњу зуботехничку школу је завршио 2002. године. Исте године је уписао Академију ликовних умјетности у Сарајеву – наставнички смјер. Дипломирао је 2008. са изложбом “Витална конструкција” на Одсјеку кипарство у класи професора Мустафе Скопљака и стекао је звање професор ликовног васпитања и образовања.  Изложбом “Антропотомија – крајолици тијела” 2015. магистрирао је са највећом оцјеном на Академији ликовних умјетности у Сарајеву и стекао је звање магистар кипарства. Редовни је члан Удружења ликовних умјетника Босне и Херцеговине. Од 2009. године ради као професор ликовне културе, естетике и историје умјетности. Излагао је на 5 самосталних и преко 50 групних изложби те учествовао на неколико ликовних колонија. Израдио је неколико јавних споменика и бисти од којих су најзначајније скулптура Николе Тесле постављена у сарајевској улици Мувекита те скулптуре Сеада Капетановића и помоћника Кемала у експозитури Музеја „Валтер брани Сарајево“.

Едина Омербашић-Мачкић

Рођена је 12. 6. 1973. године. Основну и средњу школу похађала је у Брчком. Завршила је Природно-математички факултет у Сарајеву, Одсјек биологија општи смјер и стекла звање дипломирани биолог. Након тога је на Фиолозофском факултету у Сарајеву уписала и успјешно положила педагошку групу предмета и тако стекла звање професор биологије. Радила је на одређено вријеме у неколико школа у Сарајеву. Од 2013. године ради у Средњој школи „28 јуни“ на радном мјесту професор биологије, екологије и заштите животне средине и хигијене. Током рада у Средњој школи „28. јуни“ радила је и у неколико других школа на подручју Источног Сарајева. Са ученицима, професорима и другим радницима школе учествује у више еколошких пројеката на нивоу БиХ.