Ваш кутак

Кутак за ученике и њихове родитеље

Школске секције

Кроз школске секције и организације наши ученици имају прилику да, у складу са својим интересовањима, покажу креативност, знања и вјештине, упознају ученике из других одјељења, те да заједничким ангажовањем постижу запажене успјехе на такмичењима. У овој школској години заступљена је 22 школска секција.
Секције су подијељене на умјетничке, стваралачке, научне и спортске и имају за циљ да на организован и забаван начин допуне наставне садржаје.

Савјет ученика

Савјет ученика ЈУ Средње школе "28. јуни" промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручију се налази школа, представља ставове ученика Школском одбору школе, подстиче ангажовање ученика у раду школе, информише Школски одбор према својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву Школског одбора о сваком питању које се односи на рад и управљање школе, промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници, разматра питања успјеха ученика, рада ученичких организација, екскурзија и излета, услова рада школе и других питања утврђених актима школе, учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у школи.

Савјет родитеља

Савјет родитеља ЈУ Средње школе "28.јуни" обавља послове из своје надлежности, које су утврђене Законом и Статутом Школе: промовише интересе Школе, представља ставове родитеља ученика Школском одбору, подстиче ангажовање родитеља у раду Школе по захтјеву Школског одбора, информише Школски одбор о сваком питању које се односи на рад и управљање Школе, учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у Школи, кандидује и бира представнике родитеља у Школском одбору. "