Техничар друмског саобраћаја

“Знање је тек онда знање кад је стечено напором властите мисли,

а не памћењем.“
Лав Николајевич Толстој

Уколико сте заинтересовани за организацију превоза путника и робе, регулисање и безбједност у друмском саобраћају, стационирани саобраћај, познавање и одржавање моторних возила, савладавање савремених захтјева транспорта потребна знања можете стећи у оквиру четворогодишњег школовања за занимање техничар друмског саобраћаја.

Ученици се често опредјељују управо за ово занимање због тога што им се, након завршене средње школе, нуди велики избор када је ријеч о даљем школовању и усавршавању. Знања која стекну у нашој школи добра су основа за наставак школовања, па се наши ученици одлучују за високе школе струковних студија или се опредјељују да студирају саобраћај, машинство, електротехнику, информатику и полицијску академију.

Када је ријеч о запошљавању, техничари друмског саобраћаја посао најчешће проналазе у саобраћајним предузећима, предузећима за изградњу путева, организацијама које се баве техничким прегледом и одржавањем техничке исправности возила, предузећима која се баве пословима заступања и осигурања возног парка и његове регистрације, контролом безбједности саобраћаја, туристичким агенцијама, пословима инспекције саобраћаја, а често обављају послове инструктора вожње.

 

Драги будући техничари друмског саобраћаја, добро дошли у нашу школу!