Ријеч гастронимија води поријекло од грчке ријечи gastri – stomak и nomos – знање и односи се на умијеће припремања хране. Гастрономија се у посљедње вријеме поистовјећује са умјетношћу и науком о исхрани. С обзиром на све већу заступљеност кулинарских емисија у којима нам се представљају кулинарске вјештине, те истражују националне кухиње и рецепти, а имајући у виду да живимо у близини Јахорине, гдје се из године у годину отвара све већи број ресторана и хотела, порасло је и интересовање за занимање кулинарски техничар.

Школовање за овај образовни профил траје четири године и за то вријеме ученици се оспособљавају за припремање, декорисање, излагање и сервирање хране.
Трудимо се да код наших ученика развијамо и његујемо особине које красе цијењеног кулинарског техничара, а то су маштовитост, креативност, прецизност и спретност, организационе способности, оспособљеност за рад појединачно и у тиму.

Овај образовни профил углавном бирају ученици који желе да се професионално усавршавају у угоститељству, да користе могућности запошљавања које им нуди близина Јахорине и Равне планине и њихови угоститељски објекти, те постојање бројних етно ресторана у окружењу. Ученици који желе да наставе да се школују, углавном се одлучују за усавршавање из области угоститељства или бирају неки од друштвених факултета. Кулинарски техничар се у нашој школи оспособљава да:

 • Врши набавку намирница и одређује њихов квалитет
 • Врши координацију радника у кухињи
 • Припрема дневне и недељне планове кухиње
 • Врши обраду намирница и финализацију јела
 • Обавља надзор над одржавањем температуре јела и пића
 • Прати, припрема и гарнира јела, те врши њихово декорисање
 • Одређује порције и дистрибуише готова јела
 • Брине о асортиману хране и пића
 • Утврђује хигијенско техничке услове просторија, опреме и запослених
 • Прима жалбе гостију
 • Задужен је за контролу документације и отклањање недостатака

Драги будући кулинарски техничари, добро дошли у нашу школу!