Како израчунати број бодова за упис у средњу школу?

Вредновање успјеха при упису

  • у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два
  • у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два
  • у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три
  • у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за струку, занимање и смјер на сљедећи начин:

  • у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два, 
  • у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова. 

По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

Предмети из осмог и деветог разреда основне школе који се посебно бодују за упис

Угоститељство и туризам

3. и 4. степен

сва занимања: српски језик, страни језик, географија, историја и информатика

 

Машинство и обрада метала

3. и 4. степен

сва занимања: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика

 

Електротехника

3. и 4. степен

сва занимања: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика

 

Саобраћај

3. и 4. степен

сва занимања: српски језик, математика, физика, географија и информатика