Бравар - заваривач

„Квалитет не долази случајно; то је резултат преданости, напорног рада и упорности.”

Вилијам Фостер

Ако имате жељу да се специјализујете за израду дијелова различитих металних конструкција, односно да научите да обрађујете различите металне профилне цијеви и лимове, као и да изводите различите поступке монтаже у оквиру грађевинских објеката, најбоље је да стекнете диплому за занимање бравар — заваривач, за које треба да се школујете укупно 3 године.

Ово занимање трећег степена свим ученицима пружа могућност да се посвете изради различитих производа од метала, попут намјештаја, односно окова за намјештај, затим ограда, као и дијелова различитих машина и многих других.

Радни задаци за ово занимање су усмјерени на припрему, те планирање пословног процеса, а који се односи на израду различитих конструкција од метала. Зато се и очекује да сваки ученик познаје, као и да у потпуности поштује одредбе стандарда квалитета за ту струку, али исто тако би требало и да посједује одређена знања која су везана за област естетике.

Током школовања, ученици ће имати прилике да науче и да тумаче техничку документацију, то јест техничке цртеже, али исто тако ће да науче и како функционише процес спајања различитих врста материјала, а уз примјену процеса лемљења и заваривања, те закивања.

У домен рада свакога ко стекне диплому за занимање бравар — заваривач свакако спада и монтажа и то како различитих врста алата, тако и металних конструкција, а требало би да познаје и процес бојења, односно лакирања. У суштини, опис радних задатака најчешће зависи и од тога у ком сегменту ће се ученик са стеченом дипломом за ово занимање запослити, али у сваком случају се од њега очекује да, уз све наведено и максимално поштује све мјере које су прописане, а односе се на систем безбједности и заштите на раду.

Сваки ученик који се школује за занимање бравар — заваривач ће током све 3 године школовања да буде у обавези да похађа и практичну наставу. Њено трајање углавном варира, па је тако најмањи број радних сати за праксу предвиђен током прве године школовања, а након тога се повећава.