Школа – центар са широким спектром едукативних, спортских и културних садржаја.

Модерно уређен и опремљен школски простор, адекватан кадар и способан менаџмент школе, спремни су да остваре задату визију кроз сарадњу са локалном заједницом, образовним институцијама, здравственим установама, културним и спортским друштвима, еколошким покретима и невладиним сектором и уз максимално укључивање Пројектног тима и менаџмента школе као и свих запослених у проналажењу ваљаних начина остваривања приоритета.