Образовни профил техничар рачунарства и програмирања има за циљ да образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. електротехничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара или реализацијом програма на рачунару.

Двадесет први  вијек је вријеме експанзије рачунара. Они налазе примјену у свим областима људске дјелатности, па је, стога, ово занимање веома атрактивно. Могућности запошљавања су веома велике, јер, практично, рачунари се користе свуда.

Ученици раде на практичној примјени теоријских знања с циљем оспособљавања за обављање сљедећих послова:

 • Рад са оперативним системом Windows
 • Рад у програмском пакету MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Рад са програмима за цртање електричних шема (AutoCAD, Protel)
 • Рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Electronics Workbench)
 • Рад са програмским језицима (C, C#, C++)
 • Рад са базама података (SQL)
 • Повезивање дијелова рачунара (монтажа), уочавање и отклањање проблема и кварова у рачунарском систему, инсталација оперативног система, апликативног софтвера и периферног урађаја
 • Повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже

Између осталог, овај профил има за циљ да код ученика „пробуди“ свијест да:

 • Савјесно, одговорно и уредно обавља повјерене послове
 • Позитивно се односи према примјени безбједносних и здравствених мјера у раду
 • Ефикасно организује вријеме
 • Испољава позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности информационих система
 • Испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима

Драги будући техничари рачунарства и програмирања, добро дошли у нашу школу!