Актив туризма и угоститељства

Јадранка Андрић Икановић

Рођена је у Сарајеву 23. 7. 1975. године. По занимању је дипломирани економиста и наставник информатике. У ЈУ Средњој школи „28. јуни“ запослена је од 2002. године. Учествовала је на бројним семинарима, едукацијама, радионицама и такмичењима, савјетодавно-инструктивним обукама и бројним програмима подршке младима као што су:
  • Сертификована едукација из области развоја и унапређења демократије у школи – Програм „Умијеће живљења”
  • Обука ЕU VET – 3 пројекат за модернизацију и унапређење капацитета и компетенција VET наставника
  • Програм информатичког оспособљавања наставника и стручних сарадника
  • Програм обуке из ученичког предузетништва „Развој пословног плана”,
  • Семинари – Предузећа за вјежбу, Модули 1, 2. и 3 те бројне групне савјетодавно-инструктивне обуке и семинарe.

Члан је Предузетничког инкубатора и Предузетничког акцелератора на Економском факултету у оквиру којих је прошла обуке.

Осим редовних пословних активности, координира радом школске секције “Предузетништво” и остварује сарадњу и координира секцијом „Туристички потрошач”. Члан је тима за самовредновање образовних установа.

Бранка Младић

Рођена је 1976. године у Сарајеву.

Основну школу завршила је у Сарајеву, а гимназију у Палама. Завршила је Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву стекла је звање дипломирани економиста.

Запослена је у ЈУ Средњој школи „28. јуни“ у Источном Сарајеву од 2. 2. 2007. године на радном мјесту професора економске групе предмета.

Учествовала је у сљедећим пројектима:

  • „БиХ на путу ка Европској унији” под називом „Ја Европљанин” – освојено прво мјесто на нивоу БиХ 2007. године
  • EU VET-3 пројекат за развијање модуларних наставних планова и програма од 2007. до 2009. године у организацији European profiles Грчка у конзорцијуму са Британским савјетом и Hifab International Шведска, те била главни вршилац обуке 2009. године у Комисији за такмичење у изради наставних материјала под називом “Постављање наставних материјала”, као и главни вршилац обуке у ЈУ Средњој школи „28. јуни”
  • Побољшање сарадње између школа и привреде: улога организатора практичне наставе у средњем стручном образовању 2016. године у Бањој Луци у организацији Kultur kontakt Austria, Regional Project Office, Bosnia-Herzegovina, Montenegro and Serbia on behalf of the Austrian Federal Ministry of Education and Kulturkontakt Austria
  • „Гастро фокус” Градске развојне агенције, који је финансирала Влада Швајцарске 2018/2019.
  • InnoSchool- социјално предузетништво 2020.

Предраг Благојевић

Рођен је 30. марта 1971. у Сарајеву. Основну школу завршио је на Палама, а средњу у Сарајеву. Звање дипломирани менаџер туризма стекао је на Универзитету за пословне студије Бања Лука. Запослен је у Средњој школи „28. јуни“ од 2009. године. Ожењен, отац је двије дјевојчице.

Јелена Међо

Рођена је у Сарајеву 1959. године гдје је завршила основну школу и  Гимназију на Илиџи. На Пољопривредном факултету у Сарајеву дипломирала је 1984. године на Смјеру контрола и прерада пољопривредних производа еквивалентно прехрамбеној технологији. Након завршеног факултета радила је у „Пољопривредно-прехрамбеном и ветеринарском школском центру“ на Дрвенији на радном мјесту професор, а након тога у сарајевској индустрији меса као технолог у преради. Од 1997. године запослена је у Средњошколском центру „Пале“ у Палама. Од септембра 2021. у ЈУ Средњој школи „28. јуни“ је на допуни норме на радном мјесту професор стручних предмета везаних за прехрамбену технологију.