Актив туризма и угоститељства

Јадранка Андрић Икановић

Рођена је у Сарајеву 23. 7. 1975. године. По занимању је дипломирани економиста и наставник информатике. У ЈУ Средњој школи „28. јуни“ запослена је од 2002. године. Учествовала је на бројним семинарима, едукацијама, радионицама и такмичењима, савјетодавно-инструктивним обукама и бројним програмима подршке младима као што су:
  • Сертификована едукација из области развоја и унапређења демократије у школи – Програм „Умијеће живљења”
  • Обука ЕU VET – 3 пројекат за модернизацију и унапређење капацитета и компетенција VET наставника
  • Програм информатичког оспособљавања наставника и стручних сарадника
  • Програм обуке из ученичког предузетништва „Развој пословног плана”,
  • Семинари – Предузећа за вјежбу, Модули 1, 2. и 3 те бројне групне савјетодавно-инструктивне обуке и семинарe.

Члан је Предузетничког инкубатора и Предузетничког акцелератора на Економском факултету у оквиру којих је прошла обуке.

Осим редовних пословних активности, координира радом школске секције “Предузетништво” и остварује сарадњу и координира секцијом „Туристички потрошач”. Члан је тима за самовредновање образовних установа.

Бојан Павловић

Рођен је 19. 5. 1981. године у Сарајеву. Основну и средњу школу је завршио у Палама. Високу хотелијерску школу струковних студија, завршио у Београду и добио звање специјалиста струковни менаџер гастрономије. Радио је од 2001. до 2016. године у Олимпијском центру  „Јахорина“ у хотелу „Бистрица“.

Од 2016. године до данас запослен је у Угоститељском сервису Владе Републике Српске. У Средњој школи „28. јуни“ радио је од 2013. до 2016. године, гдје ради и у школској 2020/2021. години. Ожењен, отац је двоје дјеце.

Миланка Михајловић

Миланка Михајловић, предметни наставник туристичке групе предмета.

Од 1981. године, кад сам добила звање дипломирани туризмолог на Одсјеку за туризмолошке науке ПМФ-а у Београду, па до завршетка другог миленијума, радила сам послове у најљепшој струци, туризму, врло „емотивном бизнису“. То су били послови „све од малог од палубе па до капетана брода“. Живјела сам и радила у четири бивше југословенске републике.

Наставник струке сам од 2000. године. Ако су ученици са којима сам изучавала стручне предмете научили од мене колико ја од њих, могу сматрати свој рад успјешном мисијом.

Углавном, постизали смо просјечно двије награде по школској години за ових 20 година.

И даље се питам шта је информација, а шта знање…док не научимо.

Бранка Младић

Рођена је 1976. године у Сарајеву.

Основну школу завршила је у Сарајеву, а гимназију у Палама. Завршила је Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву стекла је звање дипломирани економиста.

Запослена је у ЈУ Средњој школи „28. јуни“ у Источном Сарајеву од 2. 2. 2007. године на радном мјесту професора економске групе предмета.

Учествовала је у сљедећим пројектима:

  • „БиХ на путу ка Европској унији” под називом „Ја Европљанин” – освојено прво мјесто на нивоу БиХ 2007. године
  • EU VET-3 пројекат за развијање модуларних наставних планова и програма од 2007. до 2009. године у организацији European profiles Грчка у конзорцијуму са Британским савјетом и Hifab International Шведска, те била главни вршилац обуке 2009. године у Комисији за такмичење у изради наставних материјала под називом “Постављање наставних материјала”, као и главни вршилац обуке у ЈУ Средњој школи „28. јуни”
  • Побољшање сарадње између школа и привреде: улога организатора практичне наставе у средњем стручном образовању 2016. године у Бањој Луци у организацији Kultur kontakt Austria, Regional Project Office, Bosnia-Herzegovina, Montenegro and Serbia on behalf of the Austrian Federal Ministry of Education and Kulturkontakt Austria
  • „Гастро фокус” Градске развојне агенције, који је финансирала Влада Швајцарске 2018/2019.
  • InnoSchool- социјално предузетништво 2020.

Предраг Благојевић

Рођен је 30. марта 1971. у Сарајеву. Основну школу завршио је на Палама, а средњу у Сарајеву. Звање дипломирани менаџер туризма стекао је на Универзитету за пословне студије Бања Лука. Запослен је у Средњој школи „28. јуни“ од 2009. године. Ожењен, отац је двије дјевојчице.

Божана Савић

Рођена је у Сарајеву 5. априла 1987. године. Основну школу, а затим и гимназију завршила је на Палама. Године 2008. дипломирала је у Београду на Високој хотелијерској школи, Одсјек хотелијерство и стекла звање дипломирани менаџер хотелијерства, а затим је на Универзитету Сингидунум 2010. године стекла звање дипломирани економиста/менаџер туризма. Мастер студије завршила на Факултету организационих наука у Београду, Одсјек управљање квалитетом. Од 2011. године запослена је у средњој школи на радном мјесту професор практичне наставе. Учествовала је на великом броју школских пројеката, те семинара из области маркетинга и продаје. Мајка је дјевојчице Анђелије.

Митар Савчић

Рођен  је 4. 11. 1984. у Сарајеву. Основну и средњу школу завршио је у Сокоцу. Високу хотелијерску школу завршио је у Београду и стекао звање менаџер хотелијерства и ресторатерства. На Универзитету Сингидунум у Београду је стекао звање дипломирани економиста-менаџер туризма. Запослен је у ЈУ Средњој школи „Пале“ од 2009. године на пословима професор практичне наставе и стручних предмета угоститељске струке. Ожењен је, отац једне дјевојчице.

Јелена Међо

Рођена је у Сарајеву 1959. године гдје је завршила основну школу и  Гимназију на Илиџи. На Пољопривредном факултету у Сарајеву дипломирала је 1984. године на Смјеру контрола и прерада пољопривредних производа еквивалентно прехрамбеној технологији. Након завршеног факултета радила је у „Пољопривредно-прехрамбеном и ветеринарском школском центру“ на Дрвенији на радном мјесту професор, а након тога у сарајевској индустрији меса као технолог у преради. Од 1997. године запослена је у Средњошколском центру „Пале“ у Палама. Од септембра 2021. у ЈУ Средњој школи „28. јуни“ је на допуни норме на радном мјесту професор стручних предмета везаних за прехрамбену технологију.