Електричари-електроинсталатери разводе електричне каблове и одржавају електричне мреже у објектима и на далеководима. Електричари-електроинсталатери производе, монтирају, контролишу и одржавају електронске склопове, уређаје и опрему, изводе електромонтерске радове и врше потребна мјерења те одржавају и поправљају уређаје и опрему. Требају познавати електронске компоненте и дигиталну електронику.

Приликом рутинског сервиса они инсталирају, тестирају и поправљају опрему, како би провјерили да ли исправно функционише. Воде детаљне биљешке о сваком дијелу опреме, како би били евидентирани подаци о поправцима и проблемима. Поједини дијелови опреме могу се самодијагностификовати, што олакшава посао. Када открију извор проблема, отклањају кварове струјнога кола, замјењују дефектне компоненте и водове, те прилагођавају и калибрирају опрему ручним алатом, као што су клијешта и одвијачи, као и мјерним инструментима.

Због рада с разнобојним и ситним дијеловима опреме, за електричаре – електроинсталатере нужан је услов добар вид на близину и способност разликовања основних боја. Морају имати спретност руку и прстију те добру координација покрета с видним подацима. Способност да се брзо и тачно утврди квар једна је од најважнијих способности у овом занимању.

Оспособљавање за занимање електричара-електроинсталатера одвија се у средњим стручним школама и траје три године. Будући да занимање електричара-електроинсталатера није могуће изучити претежно практичним приступом, за разлику од једноставнијих занатских занимања, нагласак је на знању. Они који раде у овом занимању раде прво као помоћници у сервисима и предузећима. У сервисима постоје релативно добре могућности зараде.