ПРЕДСТАВЉАМО ЗАНИМАЊЕ: Машински техничар за компјутерско конструисање

Индустрија 4.0 (четврта индустријска револуција) је нова генерација дигитализованих фабрика које су засноване на комбинацији сајбер-физичких система и дигиталних технологија за обезбјеђење интегралног и интелигентног процеса производње, у којој се повезују физички, дигитални и виртуелни свијет. Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је управо формиран с намјером да омогући имплементацију поменутих савремених рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства.

Након завршетка четворогодишњег школовања бићете оспособљени да радите у бироима за конструсање и пројектовање користећи рачунаре са најсавременијим CAD софтверима, као и да израђујете техничко-технолошку документацију, те вршите припрему за израду на савременим компјутерски управљаним CNC машинама. Наставни план и програм предвиђа комбинацију теоријске и практичне наставе, а захваљујући одличној сарадњи ЈУ Средњe школe „28. јуни“ и Машинског факултетa Универзитета у Источном Сарајеву, по завршетку образовања бићете оспособљени и да изводите аутоматско програмирање обраде на савременим CNC машинама које се користе у паметним фабрикама, као и да радите на 3D штампачима и 3D скенерима. Поред наведеног, машински техничар за компијутерско конструисање биће оспособљен и за обављање програмерских послова на програмима са C++ платформом у програмерским фирмама.

У складу са наведеним, по завршетку средње школе ученици могу да се запосле у свакој компанији која је фокусирана на употребу рачунара у конструисању током производног процеса, без обзира на то да ли та производња подразумијева израду аутомобила, различитих машина, алата, дрвних асортимената или било којих других компоненти и производа. Све већи број иностраних компанија отвара своје производне погоне на простору Сарајевско-романијске регије, па ће и потреба за техничарима компјутерског конструисања бити све већа.

Захваљујући добро осмишљеном наставном плану и програму, сваки ученик који заврши овај смјер у оквиру ЈУ Средње школе „28. јуни“ може да настави своје школовање на високошколским установама, првенствено на електротехничком и машинском факултету.

Драги будући средњошколци, вријеме у којем живимо карактерише брзи развој науке, технике и технологије и зато смо свакодневно окружени новим технолошким достигнућима. Ако желите постати важан дио развоја друштва у којем живимо, показати своју иновативност и креативност, нека ваш избор буде ЈУ Средња школа „28. јуни“, занимање машински техничар за компјутерско конструисање.

Тања Ђурић, професор машинске групе предмета

Више информација можете пронаћи на линковима линк1 и линк2.