ПРЕДСТАВЉАМО ЗАНИМАЊЕ: Техничар друмског саобраћаја

Образовни профили које нуди средња саобраћајна школа тек посљедњих неколико деценија добијају мјесто које заслужују у друштву. Послови из домена саобраћајне струке су не само често тражени на тржишту рада, него и прилично добро плаћени.

У вријеме све већих удеса и све већих неправилности у саобраћају расте и заинтересованост будућих средњошколаца за занимање техничар друмског саобраћаја. Уколико мислите да сте довољно одговорни за овакву врсту посла, онда сте наишли на праву школу. Код нас ћете бити у потпуности упућени у све појединости које овај образовни профил захтијева.

Како бисте постали квалитетан техничар друмског саобраћаја, и бринули о својој и туђој безбједности у саобраћају веома је важно да се правилно оспособите за ову врсту професије. Због тога посебну бригу водимо о часовима практичне наставе и склапамо уговоре са одабраним транспортним предузећима за превоз путника, робно-транспортним центрима и осталим специјализованим даваоцима саобраћајних услуга.

Техничар друмског саобраћаја четвртог степена у потпуности ће бити оспособљен да води евиденцију и документацију за сваки облик робног или путничког транспорта, да води послове из области исправности и економичности возног парка, регистрацију и осигурање возила као и бригу о њиховој техничкој исправности.

Техничар друмског саобраћаја је, такође, кроз средњошколско образовање оспособљен да организује превоз путника или терета на међународном, међумјесном, приградском и градском саобраћају. Његова одговорност се истовремено односи на послове који се баве безбједношћу путника, возила и терета, а уједно и анализом податка које је добио у вези са саобраћајним прекршајима, незгодама и застојима.

По завршетку образовног процеса у ЈУ Средњој школи „28. јуни“ , бићете у могућности да нађете посао у великом броју како приватних, тако и државних институција. Неке од тих институција су предузећа за технички преглед возила, саобраћајна предузећа која се баве превозом робе или путника, полиција, робно-транспортни центри. Свакако, једна од прилика која вам се пружа је и могућност уписа на високошколске установе и надоградња започетог образовања.

Драги будући средњошколци, уколико је саобраћај подручје за које имате интересовање, нека ваш избор буде ЈУ Средња школа „28. јуни“. Свако има жељу да постане мајстор свог заната, а уз нас тај циљ је лакши и сигурнији.

Небојша Пурић, професор саобраћајне групе предмета

Више информација у вези са уписом у школску 2021/22. годину можете пронаћи на линковима линк 1 и линк 2.