СТЕМ лабораторија у ЈУ Средњој школи “28. јуни”

Пројектом општег образовања-Табла, који Министарство просвјете и културе Републике Српске реализује у сарадњи са међународном организацијом Save Тhe Children опремљена је СТЕМ лабораторија у ЈУ Средњој школи “28. јуни”. СТЕМ лабораторија је намијењена за извођење наставних и ваннаставних активности. С тим у вези у току су педагошке и техничке обуке наставника које имају за циљ професионални развој наставног кадра те стицање компетенција за употребу савремене опреме у настави, подстицање ученика на тимски рад и рјешавање проблема из домена науке, технологије, инжењерства и математике уз примјену и комбиновање раније стечених знања, детаљну анализу, расправе и практичан рад. Техничке онлајн обуке се односе на употребу СТЕМ опреме и подразумијевају обуку за коришћење 3Д штампача, Ардуина и паметне табле.