Пројекат превенције вршњачког насиља – „Увежи ме, повежи ме интернетом“

Заједнички пројекат ученика и професора с циљем превенције малољетничког криминалитета успјешно је реализован у ЈУ Средњој школи „28. јуни“. Наиме ријеч је о пројекту у којем смо имали прилику да учимо, али и да наши ученици покажу своја знања и вјештине које су ставили у службу превенције малољетничког криминалитета.
Вршњачко насиље је све више присутно међу омладином, али и употреба информационих технологија. У сарадњи са PH Internationalom, а под покровитељством Владе Сједињених Америчких Држава преко Одјељења за борбу против међународне трговине наркотицима и спровођење закона у ЈУ Средњој школи „28. јуни“ реализован је пројекат који има за циљ да паметним коришћењем интернета и доступношћу информација које би им биле од користи, мотивишу ученике и професоре да препознају и без страха пријаве евентуалне случајеве вршњачког насиља и других облика малољетничког криминалитета те да се у школи настава изводи на модеран начин.
С тим у вези одржане су радионице „Социјализација с правом“ чији је задатак био да средњошколцима расвијетле и прибилиже садржаје који се тичу њихових права, обавеза, одговорности, заштите и безбједности.
Осам едукативних радионица остварене су по двије у блоку, односно ријеч је четири двосатна дружења са ученицима. Реализацију радионица спровео је водитељски пар едукован за овај програм: Љиљана Пурковић, педагог и Гордана Мајмуновић, полицијски инспректор.
„Социјализација с правом је програм укључивања других актера у васпитни процес младих, прије свега полиције. Наиме, ријеч је о мултисекторској сарадњи школе и полиције у реализацији превентивних активности с циљем информисања и заштите деце од порока данашњице“, нагласила је Љиљана Пурковић, педагог Школе.
Радионице са лидером пројекта, професорицом Бранком Младић и ученицом Маријом Савић, вршњачким лидером, на тему превенције вршњачког криминалитета, одржане су у оквиру Пројекат седмице.
„Овај пројекат је важан како за мене, тако и за нашу школску заједницу, посебно ако имамо у виду да су ученици упознати са превенцијом вршњачког насиља и начином на који они могу да пријаве вршњачко насиље уколико се са њим сусретну. Доступни су им едукативни садржаји, као и бројеви телефона на које могу да пријаве евентуалне случајеве насиља“, рекла је лидер пројекта, професорица Бранка Младић.
Идеја о превенцији малољетничког криминалитета у пракси је реализована и кроз активност у Пројекат седмици ученика I-3 одјељења, који се образују за занимање техничар информационих технологија, уз подршку два ученика III-3 одјељења. Њихов задатак био је увођење интернета и стављање на располагање савремених технологија у сврху заштите физичког и менталног здравља средњошколаца. Координатори пројекта за увођење интернета у школу, који је реализован у двије фазе, биле су професорица Милева Мировић Танић и библиотекарка Данијела Мандић.
„Кроз пројекат ми је, између осталог, омогућено да имам приступ интернету што мојим ученицима и мени олакшава реализацију STEAM часова“, рекла је професорица Милева Мировић Танић, један од координатора.
“Овај пројекат је важан због тога што модеран вид наставе, поред коришћења уџбеника, захтијева приступ ширем спектру информација. Ријеч је о изворима информација на мрежи, па се код ученика поред знања развијају у вјештине које тражи дигитално доба”, рекао је ученик Душан Перић који је учествовао у реализацији пројекта.
Опрема за реализацију прве фазе пројекта обезбијеђена је уз помоћ локалне заједнице и невладине организације „Жена“, док је друга фаза пројекта – набавка дисплеја, свичева, каблова усб-стика и друге рачиунарске опреме финансирана средствима Владе Сједињених Америчких Држава преко Одјељења за борбу против међународне трговине наркотицима и спровођење закона.
Пројекат „Увежи ме, повежи ме интернетом“ је одржив, подложан иновацијама и допунама, а све у сврху основног циља -паметног коришћења интернета, лаке доступности бројева служби за пријаву вршњачког насиља, те доступности едукативних чланака за препознавање и правовремено спречавање насиља међу средњошколском популацијом али и једнаке доступности интернета за све. Ученици и професори су у прилици да технологије, које свакодневно користе, имају на располагању под једнаким условима, уз могућност да исте ставе у службу спречавања деструктивног понашања код средњошколаца, те пружају већи мотив за друштвену укљученост и промоцију позитивних модела понашања у школи и локалној заједници. Учесници пројекта напомињу да су обезбијеђеним средствима и опремом створени основни услови за коришћење бежичног интернета у Школи.