Ученици I3 – побједници овогодишње Пројекат седмице

Иза нас је још једна успјешна Пројекат седмица чије резултате смо са нестрпљењем очекивали. И ове године, према мишљењу Комисије, ученици су показали озбиљност и преданост у раду, као и висок степен мотивисаности што нам доказује да овај пројекат из године у годину биљежи одличне резултате који промовишу како ученике и професоре, тако и нашу школу.
„Сваки ученички пројекат представљао је један мултидисциплинарни приступ и корелацију са многим другим наукама и струкама“, закључак је Комисије.
Прво мјесто ове године су заузели ученици I3, одјељења који се образују за занимање техничар информационих технологија представивши два пројекта:
,,Кабинет 21 за 21. вијек“ и „Дигитални алати за наставни процес“.
Друго мјесто су заузели ученици II-5 одјељења који се образују за занимање техничар друмског саобраћаја са пројектом “Да нам струка буде ближа“, док треће мјесто дијеле кулинарски и угоститељски техничари, ученици III2 одјељења, са пројектом ,,Мед и производи од меда“ и III4 техничари рачунарства и програмирања и њихов пројекат „Оживљавање школске фонтане“.
У образложењима стоји сљедеће:
1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ,,КАБИНЕТ 21 ЗА 21. ВИЈЕК“
и „ДИГИТАЛНИ АЛАТИ ЗА НАСТАВНИ ПРОЦЕС“
(I-3, техничар информационих технологија)
Циљ пројекта је унапређење наставног процеса опремањем кабинета 21 савременом опремом, што је од посебног значаја јер омогућава модернизацију наставног процеса, учење помоћу примјера (егземпларно) учење, као и комбинованог конвергентног (логичког) и дивергентног (стваралачког) мишљења. Ријеч је о адекватно опремљеном радном простору у којем ученици проводе велики дио времена и који подстиче креативност и продуктивност. Ученици су показали висок степен логичких способности и вјештина, истакли се у тимском раду и оријентисаности ка циљу и задовољили све критеријуме у стицању знања (васпитни, образовни и функционални). Да је овај пројекат од посебног значаја говори и чињеница да је подржан од многих програмских фирми: Lanaco, Prointer, Page, Nsoft, Deff Page, и утицаће на развој општег добра како школе, тако и локалне заједнице у цјелини.
Други пројекат под називом ,,Дигитални алати за наставни процес” подразумијева квалитетно извођење наставног процеса употребом модерних технологија (таблета), који би унаприједио и олакшао сложено наставно градиво бржим и ефикаснијим разумијевањем и преношењем знања, учењем кроз игру и практичне примјере, али и увео нови тренд да настава која излази из оквира традиционалног оквира учионице буде усмјерена према истраживачком циљу. Иновације и креативност ученика су препознате и од стране локалне власти која треба да донесе стратегију да задржи младе људе и подржи их у њиховој намјери .
2. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: “ДА НАМ СТРУКА БУДЕ БЛИЖА“
( II-5, техничари друмског саобраћаја)
Иновативни пројекат осмишљен с циљем стицања практичних искустава како би ученици стекли вјештине неоходне за будућу каријеру. Пракса је важан дио образовања техничара друмског саобраћаја јер омогућава ученицима да примијене своје вјештине и стекну практично искуство, те овај пројекат има посебан значај за Школу, образовање и заједницу. Показана је зузетна транспарентност тимског рада и самоувјереност у представљању пројекта. Ријеч је о осмишљеном пројекту са циљем промовисања функционалног знања из своје струке, висок степен мотивисаности. Комисија је препознала посвећеност ученика да осмисле потребна средства за њихов кабинет, како би и они имали прилику да уче по принципу очигледности. Приликом доношења одлуке, постојале су назнаке заинтересованости локалне заједнице да буде партнер у реализацији пројекта.
Треће мјесто дијеле два пројекта:
3. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ,,МЕД И ПРОИЗВОДИ ОД МЕДА“
( III2 кулинарски и угоститељски техничари)
Пројекат који промовише учење о примјени и начину производње домаћег меда и његову употребу у гастрономији. Презентација је обухватила и практични дио вјежбе којом је представљен начин испитивања квалитета меда, апитерапија као алтернативни начин лијечења одређених здравствених проблема. Ученици су припремили разне делиције од меда и тиме спојили теорију и праксу и успјели да остваре циљ пројекта.
3. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ,,ОЖИВЉАВАЊЕ ШКОЛСКЕ ФОНТАНЕ”
(III-4 техничари рачунарства и програмирања)
Пројекат који се пласирао на треће мјесто је и ,,Оживљавање школске фонтане,, с циљем уређења школског дворишта и оживљавања постојеће фонтане. Пројекат је аргументовано представио само један ученик од идеје до реализације, са могућношћу прибављања средстава на разне начине уз подршку локалних власти чији су представници препознали пројекат као онај од посебног значаја, како за Школу, тако и за град.
Пројекти су представљени пред трочланом Комисијом коју су чинили: Ранка Јованчић Радовановић, предсједник, Јадранка Андрић Икановић и Дејан Ромић (представник локалне заједнице). Комисија је именована на сједници Наставничког вијећа 23. 5.2023. године.
Треба истаћи да је Комисија и ове године имала изузетно тежак задатак. Требало је да изабере три најусјешнија пројекта међу много других пројеката који су били заиста добри и осликавали труд дјеце. Такође, морамо поменути пројекте и идеје који се нису пласирали међу најбоља три, али су се истакли у преданости у раду, активизму, кооперативности и многим другим позитивним елементима.
Одјељења и пројекти који су добили специјалне похвале су:
1. „Бонтон“, (I-2-кувар)
2. „Токсични зов – ризици снуса и вејпа“ (II-3 техничар информационих технологија)
3. Сто од блока мотора ( II-7 аутоелектричар).
Честитамо најбољим екипама и њиховим професорима.