Трогодишње школовање за занимање ауто-електричар идеално је за ученике који имају интересовања за аутомобиле и остала превозна средства. У модерном друштву, непрестано се повећава број аутомобила, а расте и број модела који се производе, зато је у овој области неопходно непрестано усавршавање.

Ауто-електричари се у нашој школи оспособљавају за одржавање електричних и електроничких уређаја и инсталација у аутомобилу, монтирање и демонтирање расвјете, те регулисање паљења аутомобила. Њихов задатак је да дијагностификују и отклањају кварове на електричној опреми аутомобила.

Ученицима који изаберу овај образовни профил, поред теоријског, омогућавамо да у нашим, добро опремљеним кабинетима за извођење практичне наставе, стичу и практична знања која су им неопходна за успјешно обављање посла.

Ауто-електричара треба да краси спретност, и развијене моторичке способности. Обично се запошљавају у ауто-електричарским радионицама и салонима код нас и у иностранству.

Драги будући ауто-електричари, добро дошли у нашу школу!