Ауто-механичар

“Образовање је најмоћније оружје које

можете користити да промените свет!”

Нелсон Мандела

Послови ауто-механичара искључиво су везани за текуће и генералне поправке мотора и дијелова моторних возила. Смјер се углавном фокусира на послове монтаже и демонтаже мотора и осталих уређаја и механизама возила. Ово занимање оспособљава ученике за самостално извршавање различитих тестова провјере исправности мотора и дијелова возила.
 Ученици овог смјера оспособљавају се кроз трогодишње школовање за послове:
 
 • техничког одржавања возила;
 • поправке и одржавања основних дијелова возила;
 • поправке и одржавања погонских мотора возила;
 • одржавања система за хлађење;
 • одржавања и поправке карбуратора;
 • одржавања и поправке пумпе високог притиска;
 • одржавања и поправка система за паљење и електро-уређаја возила;
 • одржавања и поправке механизма управљања;
 • одржавања и поправке спојница;
 • одржавања и поправке мјењача степена ;
 • одржавања и поправке система за ослањање точковима и пнеуматицима;
 • одржавање и поправке система за кочење.

Након завршеног школовања ученици стичу звање ауто-механичар.
Могућности запослења након школовања су у
аутосервисима, предузећима и установама са сопственим возним парком или сопственим ауто-механичарским радионицама.

Драги будући ауто-механичари, добро дошли у нашу школу!