Електричар

“Не правим цртеже, не правим макете. У глави креирам цртеж, по њему, мисаоно састављам уређај, тестирам га и пуштам у рад. За 20 година рада, резултати мисаоних испитивања и испитивања тог уређаја у радионици увек су дали исте резултате.”

Никола Тесла

Електричари разводе електричне каблове и одржавају електричне мреже у објектима и на далеководима.
Електричари производе, монтирају, контролишу и одржавају електронске склопове, уређаје и опрему, изводе електромонтерске радове и врше потребна мјерења те одржавају и поправљају уређаје и опрему. Требају познавати електронске компоненте и дигиталну електронику. Приликом рутинског сервиса они инсталирају, тестирају и поправљају опрему, како би провјерили да ли исправно  функционише.

 

Воде детаљне биљешке о сваком дијелу опреме, како би били евидентирани подаци о поправцима и проблемима. Поједини дијелови опреме могу се самодијагностиковати, што олакшава посао. Када открију извор проблема, отклањају кварове струјнога кола, замјењују дефектне компоненте и водове, те прилагођавају и калибрирају опрему ручним алатом, као што су клијешта и одвијачи, као и мјерним инструментима.