Електроинсталатер

„Сви моји изуми, моја открића и дјела били су само једна велика игра. Ја сам се играо. Играо сам се читавог свог живота и уживао у томе. Јест, тако је. Ја сам се волио играти електрицитетом! “

Никола Тесла

Електроинсталатер је трогодишње занимање у којем ћете бити оспособљени за одржавање, поправку и извођење електричних инсталација, као и поправком свих врста електричних уређаја и апарата. Ту спадају и прикључци за потрошњу електричне енергије, свјетла, осигурачи, утикачи, прекидачи, везивање водова, прикључивање каблова, монтажни и демонтажни послови за  електроинсталације и друго.

Исто тако, електроинсталатер се бави и израдом инсталационог прибора и уређаја, израдом разводних табли, мјерних група, командних табли и пултова. Уграђује и замјењује електрична бројила, склопке, аутомате и уређаје за мјерење.

Поред извођења радова електроинсталатери се оспособљавају и за читање и тумачење техничке документације, вођење грађевинске књиге, прибављање дозвола, као и за коришћење проспеката, каталога и техничких описа произвођача опреме.

Ово је идеално занимање за оне који желе занат од кога могу да зарађују већ током школовања. Могућности запошљавања након школовања су велике. Осим рада у специјализованим предузећима, многе фабрике, погони и радионице не могу без ових стручњака. Ово занимање је врло тражено и у земљама Европске уније. Електроинсталатери могу да раде у групама и самостално. Осим рада у другим предузећима, могу отворити и своју занатску радњу или своје предузеће.

Драги будући електроинсталатери, добро дошли у нашу школу!