Инсталатери врше припрему дијелова за изградњу, те монтажу и изградњу топлотних, расхладних, водоводних и канализационих система.

У току  школовања стичу се потребна знања за:

  • коришћење разноврсних материјала и арматура које се користе у процесу постављања инсталација за воду, плин, гријање, климатизацију и слично,
  • поставља и инсталира грејна и расхладна тијела и постројења,
  • познаје и користи уређаје и апарате за спајање цијевних инсталација,
  • испитује рад и врши поправке цјелокупног система гријања, климе, водовода, плина.