Конкурси

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА „28.ЈУНИ“
ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО
Стефана Немање 10 ,  71123 Источно Сарајево ,  тел-факс : 057342523
e-mail : ss71@skolers.org, ЈИБ : 4400545610003 , матични број : 1827871

Датум, 10.10.2018
Дјел. Бр.01-2121/18

На основу члана 25. Закона о образовању одраслих („Службени гласник РС” број 59/09) члана 14. Статута Средње школе „28.јуни” Источно Сарајево и рјешења Завода за образовање одраслих број 07/5.1/034-10-16/10 од 04.11.2010.године Јавна установа Средња школа „28.јуни” расписује

КОНКУРС

За упис полазника у школској 2018/2019. години за образовање одраслих и програме за средње стручно образовање одраслих, преквалификацију и доквалификацију.
Конкурс се расписује за струке и занимања :

1. СТРУКА –ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
-техничар рачунарства, IV степен стручне спреме 5 полазника
-електричар, III степен стручне спреме 5 полазника
-електроничар механичар, III степен стручне спреме 5 полазника

2. СТРУКА –САОБРАЋАЈ
Занимања:
-техничар друмског саобраћаја , IV степен стручне спреме 5 полазника

3.СТРУКА –УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Занимања:
-туристички техничар , IV степен стручне спреме ,5 полазника
-угоститељско –кулинарски техничар , IV степен стручне спреме ,5 полазника

4.СТРУКА –ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Занимања:
-фризер, III степен стручне спреме , 5 полазника

ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА

Полазник образовања одраслих уписује се на наведене програме образовања одраслих ако има :навршених 18 година живота ,психофизичке услове за савладавање образовног програма ,завршену основну школу ради завршетка програма средњег стручног образовања одраслих или претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

1.Пријава за упис /добија се у школи/
2.Оргинално свједочанство о завршеној основној школи (за програм средњег стручног образовања одраслих ).
3.оргинал свједочанства о стеченој стручној спреми и диплома (за програме преквалификације и доквалификације ).
4. родни лист (оргинал).
Полазник образовања одраслих уписује се у јавно важећи програм образовања одраслих .
Висина школарине зависиће од броја пријављених кандидата .

УПИСНИ РОК
Упис полазника трајаће 30 дана од дана објављивања на сајту школе.

ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС
Упис и достава потребних докумената обавиће се у Јавној установи Средњој школи
„28. јуни„ Источно Сарајево (у канцеларији секретара школе), Стефана Немање 10, сваким радним даном од 8 до 14 часова.

                                                                                                                     Директор школе

                                                                                                                                                  —————————————
Брајовић Борис, проф. с.р.

 


РЕПУБЛИКА СРПСКА
СРЕДЊА ШКОЛА „28.ЈУНИ“
ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО
Стефана Немање 10 ,  71123 Источно Сарајево ,  тел-факс : 057342523
e-mail : ss71@skolers.org, ЈИБ : 4400545610003 , матични број : 1827871

Датум, 04.10.2017
Дјел. Бр.01-1816/17

На основу члана 25. Закона о образовању одраслих („ Службени гласник РС „ број 59/09) члана 14. Статута ,Средње школе „28.јуни „ Источно Сарајево и рјешења Завода за образовање одраслих број 07/5.1/034-10-16/10 од 04.11.2010.године Јавна установа Средња школа „28.јуни расписује

КОНКУРС

За упис полазника у школској 2017/2018.години за образовање одраслих и програме за средње стручно образовање одраслих , преквалификацију и доквалификацију
Конкурс се расписује за струке и занимања :

1. СТРУКА –ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
-техничар рачунарства IV степен стручне спреме 25 полазника
-електричар ,III степен стручне спреме 25 полазника
-електроничар механичар III степен стручне спреме 25 полазника

2. СТРУКА –САОБРАЋАЈ
Занимања :
-техничар друмског саобраћаја , IV степен стручне спреме 25 полазника

3.СТРУКА –УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Занимања :
-туристички техничар , IV степен стручне спреме ,25 полазника
-угоститељско –кулинарски техничар , IV степен стручне спреме ,25 полазника

4.СТРУКА –ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Занимања:
-фризер ,III степен стручне спреме , 25 полазника

ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА

Полазник образовања одраслих уписује се на наведене програме образовања одраслих ако има :навршених 18 година живота ,психофизичке услове за савладавање образовног програма ,завршену основну школу ради завршетка програма средњег стручног образовања одраслих или претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

1.Пријава за упис /добија се у школи/
2.Оргинално свједочанство о завршеној основној школи (за програм средњег стручног образовања одраслих ).
3.оргинал свједочанства о стеченој стручној спреми и диплома (за програме преквалификације и доквалификације ).
4. родни лист (оргинал).
Полазник образовања одраслих уписује се у јавно важећи програм образовања одраслих .
Висина школарине зависиће од броја пријављених кандидата .

УПИСНИ РОК
Упис полазника трајаће 30 дана од дана објављивања на сајту школе.

ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС
Упис и достава потребних докумената обавиће се у Јавној установи Средњој школи
„ 28. јуни „Источно Сарајево( у канцеларији секретара школе ),Стефана Немање 10,сваким радним даном од 8 до 14 часова.

                                                                                                                     Директор школе

                                                                                                                                                  —————————————
Брајовић Борис, проф.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]