Мисија

ЈУ Средња школа „28. јуни“ је школа која образује ученике у оквиру пет струка: Угоститељство и туризам, Електротехника, Саобраћај, Машинство и обрада метала и Остале дјелатности.

Како школа није намјенски грађена за извођење наставе, може се сматрати да имамо солидне просторне услове које свакодневно побољшавамо. Охрабрујемо креативност и слободу мишљења сваког дјетета. Стварамо услове да се ученици и њихови родитељи пријатно осјећају у нашој школи. Не желимо да будемо мјесто где су ученици изложени стресним ситуацијама, разним видовима преоптерећености или било какве непријатности.

Сви ученици имају једнаке шансе за успјех, уз поштовање разлика у склоностима и способностима, као и развојног и социјалног окружења из којег долазе. Ученик има шансу да постигне свој максимум. Настојимо да код сваког појединца развијемо осјећај припадности колективу. Посебна брига је подмлађивање наставног кадра, његова стручна обука и развој добрих међуљудских односа.

Школа је свакодневно отворена за све видове сарадње са родитељима ученика и широм локалном заједницом,  све врсте образовних и културних услуга,  разне видове слободних и ваннаставних активности, за израду развојних пројеката који су заједнички интерес школе, ученика, родитеља и локалне заједнице.