Техничар електронике

“Не правим цртеже, не правим макете. У глави креирам цртеж, по њему, мисаоно састављам уређај, тестирам га и пуштам у рад. За 20 година рада, резултати мисаоних испитивања и испитивања тог уређаја у радионици увек су дали исте резултате.”

Никола Тесла

Техничар електронике се могу запослити у предузећима у којима се пројектује и подешава електрична опрема, или у индустријским постројењима гдје раде на постављању и одржавању
електричне опреме, учествују у одржавању и поправци различитих врста мотора, превентивно одржава електричну опрему и самостално врше замјену електричне опреме.

Опис послова:

 • Техничар електронике ради на састављању и одржавању електроничке и телекомуникацијске опреме (мобилни телефони, рачунари, телефонске централе).
 • Врши пројектовање електронских склопова и уређаја.
 • Врши детекцију и дијагностику квара, врши монтажу, подешавање и одржавање електронских склопова и уређаја.
 • Посједује основна знања о електричним машинама и уређајима у аутоматским системима и електромоторним погонима.
 • Одржавају и постављене уређаје, те отклањају могуће кварове.
 • Раде и надгледају обиљежавање инсталација, постављање цијеви и водовода, уградњу разводних ормара, прикључних  елемената, електричних уређаја и електроопреме

Стручне квалификације:

 •  врши пројектовање електронских склопова и уређаја
 • познаје основне законе управљања и регулације система аутоматског управљања и електромоторног погона
 • врши мјерења, контролу и тестирање електронских склопова и уређаја
 • користи рачунар у системима аутоматског управљања посједује основна знања програмирања и управљања микроконтролорима, нумерички управљаним и програмабилним логичким контролерима
 •  врши детекцију и дијагностику квара,
 • врши аквизицију мјерних података помоћу рачунара и програмабилних логичких контролера
 • користи знања из аналогне, дигиталне и рачунарске технике обраде и преноса сигнала.