Возач моторних возила

“Знање је тек онда знање кад је стечено напором властите мисли, а не памћењем.“

Лав Николајевич Толстој

Ако волите брзину и желите да путујете и упознајете нове људе и пределе, а интересује вас превоз путника и транспорт робе, добродошли на саобраћајни смјер и овај образовни профил.

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

  • познаје савремене захтјеве транспорта у цјелини
  • свјестан је улоге људског фактора у безбједности саобраћаја
  • познаје основне конструктивне елементе моторних возила, њихове дијелове и склопове
  • схвата потребе правилног руковања и одржавања моторних возила
  • познаје дијагностику техничког стања и одржавања моторних возила
  • оспособљен је за управљање путничким аутомобилом и камионом
  • оспособљен је за пријем и предају терета и вођење пратеће документације.
Настава је усмјерена ка стицању знања и вјештина потребних за управљање и одржавање моторних возила као и на стицање знања из безбједности и регулисања саобраћаја и саобраћајне психологије.

Након трогодишњег школовања ученици стичу право ранијег полагања возачког испита (17 година).