ПРЕДСТАВЉАМО ЗАНИМАЊЕ: Ауто-електричар

Занимање ауто-електричар је једно од најтражених посљедњих година, јер је све већа потражња за мајсторима овог образовног профила због напредовања аутоиндустрије и све веће заступљености електронике у моторним возилима. Оспособљавање за ауто-електричара траје три године. У току школовања стиче се знање из електронике, аутоелектрике, електротехничких материјала, техничког цртања, електричних машина, примјене рачунара. Практична настава се изводи прво у школи, а затим у овлаштеном сервису или ауто-електричарској радионици. На практичној настави ученици уче да примјењују знања која су стекли у школској клупи. На тај начин се оспособљавају за самосталан рад. У почетку ученици само помагажу искусном ауто-електричару, али уколико покажу оспособљеност, самосталност, жељу и мотивисаност, веома лако ће стићи до жељеног циља, а то је сигуран посао за који су се школовали.
Средња школа „28. јуни“ сарађује са многим радионицама из Источног Сарајева, а твој избор је у којој од њих ћеш обављати практичну наставу. 
Вријеме је да сам креираш властиту будућност.
Не учимо за школу, него за живот!
 
Милева Мировић Танић, професор стручних предмета електротехнике
 

Сазнајте више кликом ни линкове занимања и упис.