ПРЕДСТАВЉАМО ЗАНИМАЊЕ: Ауто-механичар

Основни посао ауто-механичара састоји се у утврђивању и уклањању механичких кварова и оштећења на аутомобилу. Како би свој посао могли добро обављати, морају познавати дијелове и принцип рада аутомобила као и погонских мотора. Приликом сервисирања углавном провјеравају и прилагођавају дијелове мотора, како би спријечили могући настанак кварова. Рутински прегледавају свјећице, механизме кочења, систем за паљење, ниво уља у мотору, итд.
Образовање за занимање ауто-механичар у Средњој школи „28. јуни “ вам нуди кроз све три године школовања наизмјенично стицање теоријских и практичних знања. У Школи се одвија теоријска настава, која се састоји од општих и стручних предмета неопходних за савладавање самог посла. У аутомеханичарским радионицама ученик учи практични дио посла и примјењује стечена знања.
Ученици који заврше занимање ауто-механичар у Средњој школи „28. јуни“ имају могућност не само да се запосле у различитим компанијама и ауто-сервисима, већ и да овај посао обављају потпуно самостално, односно пружа им се могућност да отворе самосталну ауто-механичарску радњу и тиме повећају шансе за зараду.
Велики број аутомобила на цестама у БиХ узроковао је и потребу за све већим бројем ауто-механичара, зато будите креатори своје будућности и изабрите занимање које ће вас увести у свијет четвороточкаша.
Тања Ђурић, професор стручних предмета машинства

Сазнајте више кликом ни линкове занимања и упис.