У Требињу одржана радионица посвећена превенцији малољетничког криминала

У Требињу је у периоду од 21. 3. 2022. до 23. 3. 2022. године одржана радионица “Превенција малољетничког криминала у Републици Српској” (ПСП).
Радионица се одржавала уз сагласност Министарства просвјете и културе и РПЗ-а Републике Српске, а под покровитељством PH international у Босни и Херцеговини. Радионице су дио програма Социјализација с правом, који се, у експрименталној форми, реализује у 32 школе Републике Српске. Радионици су присуствовали Бранка Младић, професор наше школе и ученица првог разреда Марија Савић која се образује за занимање туристички техничар. Циљ радионице за ученике је био јачање самопоуздања и вјештина лидерства, планирања, управљања промјенама те развијање вјештине комуникације.
Радионица за просвјетне раднике имала је за циљ јачање вјештина и компентенција потребних за припрему и писање и реализацију малих пројеката у заједници.
Бранка Младић, проф.