Посјета Архиву Босне и Херцеговине

Ученици и професори ЈУ Средње школе „28. јуни” посјетили су Архив Босне и Херцеговине. Том приликом их је поздравила директорица Архива, Данијела Мрда и ближе их упознала са радом ове институције и услугама које она нуди, а које су од велике помоћи истраживачима, научним радницима и свима који желе да се баве траговима прошлости ове земље.
„Архив Босне и Херцеговине баштини историју Босне и Херцеговине, чува памћење на процесе који су се у њој дешавали и кроз документе их ставља на располагање онима који желе да сазнају шта се дешавало у прошлости и да то ваљаним истраживачким радом и забиљеже“, рекла је Мрда. Архивисти Синиша Домазет, Ивана Јакшић и Сања Билетић ученике су провели кроз Aрхив показали им како се користи грађа која се чува у депоима.
Ученици су имали прилику да стекну увид о изворима знања и информација које истраживачи могу пронаћи на овом мјесту. Посјета ученика истовремено је и почетак сарадње која ће, на обострано задовољство, бити ускоро реализована кроз стручну помоћ и радионице које ће нашим ученицима одржати запослени из ове институције.