Одржано предавање о насиљу

Користећи капацитете локалне заједнице, данас је у амфитеатру Школе магистар социологије Владимир Васић ученицима одржао предавање о насиљу и другим видовима малолетничке делинквенције. Надамо се да је ученицима предавање било поучно, те да ће успети да избегну све замке и изазове које им се могу наћи на путу одрастања.
Љиљана Пурковић, педагог