Техничари логистике и шпедиције посјетили Архив БиХ

Ученици који се образују за занимање техничар логистике и шпедиције, са одјељењским старјешином, су посјетили Архив БиХ гдје су их срдачно примили директорица Данијела Мрда и запослени у овој институцији. Дошли су са идејом да истраже архивску грађу која се бави настанком првих путева који су повезивали градове и становнике Босне и Херцеговине, као и мостова који су прве саобраћајне везе олакшавали.
Овом приликом ученици су се упознали и са и Повељом Кулина Бана, погледали су изложбу слика из 2014. године када је у демонстрацијама уништен један дио грађе Архива као и архивске депое.
Ученици су са одушевљењем слушали о историји наших народа као и о дјелима знаменитих људи са нашег подручја.