STEAM часом обиљежен Дан Ејде Лавлејс

„ Линијска структура алгоритма – Дан Ејде Лавлејс“

У ишчекивању даљих реформских промена у образовном систему које се углавном посматрају кроз ревизију наставних планова и њиховог усклађивања са оквиром који је базиран на исходима учења, губимо из вида да су методе рада и способност наставника да ученике ненаметљиво проведе кроз садржаје који се дотичу више предмета и свакодневног живота и који подстичу на повезивање, закључивање и критичко мишљење, кључ учења 21. века. Управо такво је STEAM подучавање. Посебна захвалност и подршка наставницима који дају свој допринос улажући додатни труд да осмисле и реализују STEAM часове који уводе нову образовну парадигму у Републици Српској. Ово је приступ базиран на повезивању знања кроз различите дисциплине, а све с циљем да ученици боље разумеју оно што уче, те лакше запамте и касније примењују оно што су научили, што све додатно води ка већој мотивацији и бољим ученичким постигнућима. Данашњи час професорице Милеве Мировић Танић „ Линијска структура алгоритма – Дан Ејде Лавлејс“ приказао је форму новог учења која даје велике образовне исходе, али свакако и срећну и задовољну децу на часу. Час је пружио врхунско уживање како ученицима, којима је час био намењен, тако и педагогу који је присуствовао часу. Ово је најбољи начин да пратимо образовне трендове, да повећавамо исходе учења, негујемо срећну и задовољну децу и постанемо препознатљива и још боља школа.

Љиљана Пурковић, педагог