Провјера опреме возила у зимским условима

Вожња у зимским условима захтијева посебне мјере у виду опреме возила и пажње возача.
На то су на подсјетили АМС Републике Српске, Оптима група и ученици ЈУ Средње школе „28.јуни“ који се образују за занимање техничар друмског саобраћаја.
Провјерили смо спремност возила за велике минусе у виду тачке мржњења расхладне течности, количине влаге у кочионом систему, стање акумулатора, квалитет свјетлосног снопа и дубине шаре на пнеуматику и савјетовали возаче о режиму вожње у зимским условима.
Уз овај практични дио, ученици су схватили који је минимум захтјева у погледу опреме и знања који се поставља испред данашњег возача.

Маја Ждрале, професор саобраћајне групе предмета