Савјет родитеља

Савјет родитеља ЈУ Средње школе “28.јуни”  обавља послове из своје надлежности, које су утврђене Законом и Статутом Школе:

  • промовише интересе Школе
  • представља ставове родитеља ученика Школском одбору
  • подстиче ангажовање родитеља у раду Школе
  • по захтјеву Школског одбора, информише Школски одбор о сваком питању које се односи на рад и управљање Школе
  • учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у Школи
  • кандидује и бира представнике родитеља у Школском одбору
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]