Савјет ученика

Савјет ученика :

 • промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручију се налази школа
 • представља ставове ученика Школском одбору школе
 • подстиче ангажовање ученика у раду школе 
 • информише Школски одбор према својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву Школског одбора о сваком питању које се односи на рад и управљање школе 
 • промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници 
 • разматра питања успјеха ученика, рада ученичких организација, екскурзија и излета, услова рада школе и других питања утврђених актима школе
 • учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у школи. 

У току првог полугодишта реализоване су сљедеће активности:

 1. Дјечија недеља
 2. Међународни дан средњошколаца
 3. “Један слаткиш, једно дијете”

У другом полугодишту Савјет ученика има у плану сљедеће активности:

 1. Едукуј се – активирај се
 2. Наш дан спорта и културе 
 3. Оставимо траг 

Такође, Савјет ученика има у плану одржавање приредбе која ће бити хуманитарног карактера, гдје ће се прикупљати новчана средства како би се помогло ученицима који нису у могућности да плате екскурзију.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]