Обиљежен Дан Ејде Лавлејс

Поводом Дана Ејде Лавлејс, који се обиљежава другог уторка у мјесецу октобру, одржан је STEAM час из предмета програмирање ученицима који се образују за занимање техничар информационих технологија. Поред основних знања и вјештина из овог предмета, ученици су имали прилику да кроз два видео записа стекну и одређена знања и вјештине из енглеског језика и историје. Наводећи примјере алгоритама у секторима економије: банкарство, здравство, аутоматика и роботика, кулинарство, ИКТ и кроз сврховити садржај ученици су лако дошли до потребних исхода учења. Кроз различите задатке у програму Flogorithm усвојили су знања о линијској структури, а исходе учења су провјерили занимљивим квизом.